top of page
Construction Project

İŞ GÜVENLİĞİ

Akşam herkes ailesine dönmeli ...

Ulus olarak geçmiş kültürümüzde zayıf halka olmasına rağmen günümüzde önemi iyice kavranan ve genellikle şartname ve dayatmalarla uygulanmaya çalışılan işçi sağlığı ve güvenliği konusu bizim için yasal bir prosedür ve detaydan ziyade vicdani bir tetikleyici ve kültürdür. 

Biz çalışanlarımızın akşam onları bekleyen ailelerine dönmesini önemsiyoruz ve bunun için gerekli fedakarlıklardan asla kaçınmıyoruz. 

Her projemizde aksatmadan takip ettiklerimiz :

PERİYORDİK MUAYENE

Tüm çalışanlarımızın işe başlama noktasında ve yıl dönümlerinde periodik muayenelerini yaptırmak ve sağlıklarını gözlemlemek

DOĞRU OSGB

Dokümantasyon kadar hayata geçirme ve uygulama noktasında bize destek olacak, gözlemleyecek, uyaracak ve gerektiğinde düzeltecek OSGB

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

İşin gerektirdiği donanım her ne olursa olsun tedarik edilir ve kullandırılır. (Eldiven, baret, çelik burunlu ayakkabı, emniyet kemeri, kaynak gözlüğü, kaynak eldiveni, maske vs.)

RİSK ANALİZİ

Projelerimiz her ne kadar benzer içerikte olursa olsun OSGB tarafından hazırlanan risk analiz raporlarını her proje için titizlikle inceler ve kendi içerisinde değerlendiririz

bottom of page